bericht van Belastingdienst ( document ontvangen)

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Verzonden: maandag 23 augustus 2021 01:16
Aan: *******@***********
Onderwerp: bericht van Belastingdienst ( document ontvangen)

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een bericht klaar in uw ***********(Link) van de
Belastingdienst. Ga naar *************(Link) om het bericht te bekijken.
Mogelijk moet u naar aanleiding van dit bericht actie ondernemen.
Lees het daarom op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet
mogelijk om het bericht via de Berichtenbox direct te
lezen. Bekijk het bericht daarom direct via uw webbrowser.

Dit is een automatisch gegenereerd bericht. Een reactie op dit bericht zal niet worden gelezen of beantwoord.

Valse e-mail