088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms douanekosten Sinds 09:22 | 30 aug 2023

Bericht over uw teruggave

Belastingdienst

Van: MijnOverheid
Verzonden: donderdag 17 augustus 2023 21:13
Aan: *******@*********
Onderwerp: Bericht over uw teruggave

Onderwerp: Uw teruggave

Op Maandag 7 Augustus 2023 diende u van ons een bedrag terug te krijgen van €837,98.
Dit bedrag hebben wij 14 Augustus overgemaakt. Wij krijgen de terugkoppeling dat uw
rekeningnummer niet of niet meer geldig is. Uw fiscale terugbetaling kan alleen op uw
bankrekening worden bijgeschreven als deze op uw naam staat. Gelieve dit verzoek in te
vullen voor 20/08/23. De aanvraag zal na het bevestigen binnen één week worden
verwerkt.

Mogelijk moet u naar aanleiding van dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom op tijd!

Bekijk document (LINK)

Met vriendelijke groet,
MijnOverheid

Valse e-mail