Bericht over nieuwe berekening van uw factuur

Engie

From: E N G I E
Sent: Thursday, May 12, 2022 9:34:40 PM
To: ********@**********
Subject: Bericht over nieuwe berekening van uw factuur

Beste klant

Klik hier ** ** ******** ** ***** herberekenen ** ** ************* te bekomenº(Link)

Beste klant,

Op 28 maart 2022 heeft de Belgische ministerraad een nieuw ontwerp van koninklijk besluit
goedgekeurd dat voorziet in een voorlopige verlaging van het btw-tarief op elektriciteit, gas en
warmte die via warmtenetten aan residentiële aansluitingen worden geleverd.

Naar aanleiding van deze recente herzieningen van het BTW-tarief voor energie, kunnen uw
energiefacturen worden herzien om rekening te houden met het nieuwe BTW-tarief.
Bent u btw-plichtig en bestaat uw bedrijfsactiviteit uit het leveren van aardgas en warmte, dan
hebt u bovendien het recht om eerdere facturen te laten herberekenen om van ons, uw
energieleverancier, een toegestane terugbetaling te verkrijgen.

Klik hier ** ** ******** ** ***** herberekenen ** ** ************* te bekomenº(Link)

Hoewel wij en de regering ons blijven inzetten om samen te werken om de hoge nergieprijzen te
verlagen, verzoeken wij u onze hartelijke dank te aanvaarden.

Fijne dag nog
Je ENGIE Team

Valse e-mail