Bericht omtrent uw aanvraag

Mijn Overheid

Van: MijnBerichtenbox
Datum: 08-06-2021 10:22 (GMT+01:00)
Aan: *****************@*************
Onderwerp: Bericht omtrent uw aanvraag

MijnOverheid

Post van de overheid digitaal ontvangen
Uw persoonlijke gegevens op één plek

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een bericht voor u klaar omtrent uw belangteruggave 2020 met het
kenmerk: WZ********. Mogelijk moet u naar aanleiding van dit bericht actie
ondernemen. U kunt via de onderstaande link het bericht openen om uw
teruggave te ontvangen.

*********************(link)

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
Mijn Overheid

Valse e-mail