Bericht omtrent compensatie energie.

Mijn Overheid

Van:MijnOverheid
Verzonden: vrijdag 1 juli 2022 02:51
Aan: ********@********
Onderwerp: Bericht omtrent compensatie energie.

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw ,

Er staat een document in uw ********box (Link) van de Gemeente. Ga
naar ********heid (Link) om het bericht te bekijken. Mogelijk moet u naar
aanleiding van dit bericht actie ondernemen. Lees het daarom op
tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet mogelijk om
het bericht via de Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht
daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail