Bericht n.a.v. persoonsgegevens

DigiD

Van: DigiD Nederland
Datum: 18 juli 2022 om 01:06:26 CEST
Aan: *******@*********
Onderwerp: Bericht n.a.v. persoonsgegevens
Antwoord aan:

Uit ons dataregister is gebleken dat de persoonsgegevens gekoppeld aan dit
emailadres: **********@********* onvolledig zijn ingediend.
Het is essentieel voor instanties en gemeentes om uw volledige gegevens bij ons
op te kunnen vragen indien nodig.
Wij verzoeken u daar om zo spoedig mogelijk uw contactgegevens bij te werken.

Scan de QR code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te
worden om uw profielgegevens bij te werken

Afbeelding QR code (= Link)

Let op!: Uw aanvraag dient voor Vrijdag 22 juli 2022 te zijn ingediend.

******** *********
DiGiD Nederland – Copyright © DIGID 2022 NETHERLANDS.

Valse e-mail