Bericht met kenmerk EB********

Mijn Overheid

Van: Berichtenbox
Verzonden: dinsdag 20 juli 2021 02:22
Aan: ***********@****************
Onderwerp: Bericht met kenmerk EB********

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een bericht voor u klaar betreft uw belastingteruggave van €970,00 met
het kenmerk EB********. Mogelijk dient u naar aanleiding van dit bericht actie te
ondernemen. Wij verzoeken u daarom het bericht zo spoedig mogelijk te lezen.

Via onderstaande link kunt u het bericht openen.

Ga naar mijn berichtenbox

Wij vertrouwen er op u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijike groet,
MijnOverheid

Nieuw: Download de Berichtenbox App
Post van de overheid direct lezen op uw mobiel of
tablet? Dat kan met de
Berichtenbox app van MijnOverheid. Download de
app via de App store of via Google Play.

Valse e-mail