Bericht

Rabobank

Van: Rabobank
Aan: ****************@***************
Datum: Thu, 27 Jan 2022 08:44:10 -0300
Onderwerp: Bericht

Rabobank

27 Januari, 2022

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat uw persoonlijke gegevens in de Rabo
online omgeving niet actueel zijn. Hierdoor voldoet u niet aan de nieuwe
Europese veiligheidsvoorschriften die wij dienen te hanteren. Door de nieuwe
Europese wet Payment Service Directive 2 (PSD2) wordt online betalen
makkelijker, veiliger en sneller en is Rabobank verplicht om uw
persoonsgegevens actueel te houden.

U wordt hierbij eenmalig in de gelegenheid gesteld om uw persoonlijke
gegevens te valideren voor de gestelde datum van 2 februari.

Let op!: Na het verstrijken van deze datum zal uw huidige online omgeving
inactief worden gesteld zowel het verrichten van betalingen.

Wij adviseren u daarom om tijdig uw gegevens te valideren zodat u hier geen
hinder van zal ondervinden.

Valideer uw gegevens via de onderstaande knop:

Direct lnloggen

Met vriendelijke groet,

Team client outreach
Expertise Center

Rabobank
Postadres: ***************
Bezoekadres: ******************
Intern postadres: ** ******-

Valse e-mail