Bericht

ABN AMRO

Van: ABN-AMRO
Aan: *******@*********
Datum: 9 november 2021 om 20:46
Onderwerp: Bericht

Beste klant,

Uw toegang komt bijna te vervallen. Verleng optijd uw toegang, doet u dit niet dan kan
het ervoor zorgen dat u de toegang verliest van een- of meerdere apparaten tot uw
Mobiel Bankieren App.

Om te voorkomen dat uw toegang tot de app wordt geweigerd kunt u uw
toegang verlengen voor het apparaat in kwestie.

U bent jaarlijks verplicht uw apparaat of toestel opnieuw te registreren.

***gang ***lengen (Link)

Met vriendelijke groet,
ABN-AMRO

Valse e-mail