Bericht

DigiD

Van: Digi-D
Verzonden: woensdag 3 februari 2021 11:18
Aan: *******@********
Onderwerp: Bericht

Geachte heer/mevrouw,

Na de laatste jaarlijkse berekening van uw toeslagen hebben wij
gezien dat u teveel heeft betaald. Daarom krijgt u een terugbetaling.

U Krijgt: €1260,85 euro terug.

Klik op “Teruggave ontvangen” om uw belasting teruggave te ontvangen op de juiste
rekeningnummer. Uw teruggave wordt/kan alleen op uw rekening worden bijgeschreven
als deze op uw naam staat.
Gelieve dit verzoek in te vullen voor 05-02-2021. De aanvraag zal binnen 14 werkdagen
worden verwerkt.

********** *********** (Link) 
Hoogachtend,

Digi-D

Valse e-mail