Bericht

Rabobank

Van: rabobank
Onderwerp: Bericht
Datum: 12 september 2021 om 23:10:29 CEST
Aan:******@*******
Antwoord aan:

Nieuwe betaalpas aanvragen

Geachte klant,

Uit onderzoek hebben wij kunnen constateren dat de contactgegevens gekoppeld aan uw
emailadres tot op heden nog geen gebruikt maakt van de nieuwe tevens beter beveiligde
betaalpas die wij momenteel verstrekken aan onze klanten.

Wij willen u als klant erop attenderen te allen tijde up to date te zijn. Wij verzoeken u om zo
spoedig mogelijk uw nieuwe betaalpas aan te vragen.

Wat betekent dit voor u?
Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG)
Wetgeving zijn wij als bank verplicht om verscheepte voorwaarden te stellen aan
onze klanten. Dit betekent dat u met ingang van 16 september niet meer kunt
inloggen om uw bankzaken te regelen, betalen of geld kunt opnemen van uw
betaalrekening(en).

Nieuwe pas aanvragen
U heeft tot 16 september de gelegenheid om kosteloos deze betaalpas aan te vragen. Na de
genoemde datum brengen wij €44,99 kosten in rekening per nieuwe aanvraag.
De nieuwe betaalpas ontvangt u binnen 5 werkdagen per post.

Voor vragen kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen.

****** ********* aanvragen (Link)

Met vriendelijke groet,
Rabobank

Valse e-mail