Bericht

ABN AMRO

Van: ABN-AMRO
Aan: ************@***************
Datum: 08-06-2021 03:38
Onderwerp: Bericht

Geachte heer/mevrouw

Uit onze klanten systeem is naar voren gekomen dat u als klant nog uw
toegang moet verlengen.
Omdat de veiligheid van onze klanten hoog in de prioriteiten staat bij onze
bank willen wij u verzoeken om spoedig
uw toegang te verlengen. U heeft tot 10 juni, na deze datum komt uw
toegang te vervallen en kunt u niet meer inloggen.

>*****************(link)

Wij willen u alvast bedanken voor uw medewerking.

Hoogachtend,
ABN-AMRO

Valse e-mail