Bericht

Mijn Overheid

Van: Berichtenbox
Aan: ************@**************
Verzonden: maandag 31 mei 2021 13:39
Onderwerp: Bericht

MijnOverheid

Teruggavebrief 2020

31 mei 2021

Kenmerk: E*********

Betreft: Uw teruggave

Geachte heer/mevrouw

Er staat een nieuw bericht voor u klaar in de Berichtenbox omtrent een teruggave met het
kenmerk: E******

Hoe incasseer ik mijn teruggave?
U kunt deze teruggave in orde maken in uw beveiligde Berichtenbox.

Tot wanneer kunt uw teruggave incasseren?
Zorg ervoor dat uw aanvraag voor de teruggave voor 5 juni 2021 bij ons binnen is.

****************(link)

Valse e-mail