Bericht

ABN AMRO

Van: “ABN-AMRO”
Onderwerp: Bericht
Datum: 24 mei 2021 om 13:40:42 CEST
Aan:****************@*****************

Beste klant,

Uw toestel registratie van de mobiel bankieren app komt bijna te
vervallen. Uw registratie kunt u tot 26-05 verlengen, doe dit
optijd.

Voorkom dat de regitratie van uw app wordt geblokkeerd,
daarom kunt u de app bijwerken en de registratie voor het
apparaat in kwestie verlengen.
*********************(link)

Met vriendelijke groet,
ABN-AMRO

Valse e-mail