Bericht

Belastingdienst

Onderwerp: Bericht
Datum: Mon, 10 May 2021 19:28:22 +0200
Van: Belastingdienst
Aan: ****************@**********************

Belasting teruggave

Dit is een herinnering van een ongelezen bericht van de
Belastingdienst.

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben vastgesteld dat u in aanmerking komt voor een teruggave.
U ontvangt €940,95 euro.

Klik op “Rekeningnummer verifiëren” om uw teruggave te ontvangen op
de juiste rekeningnummer. Uw teruggave kan alleen op uw rekening worden
bijgeschreven als wij beschikken over de juiste rekeningnummer.

Gelieve dit verzoek in te vullen voor 11-05-2021. De aanvraag zal binnen 14
werkdagen worden verwerkt.

>*************************(link)

Hoogachtend,

Belastingdienst

Valse e-mail