Bericht

ABN AMRO

Van: ABN-AMRO
Datum: 24-03-21 04:27 (GMT+01:00)
Aan: *********@*********
Onderwerp: Bericht

Geachte klant,

De contactgegevens die gekoppeld zijn aan uw rekening is nog niet bevestigd.
In verband met de veiligheidsvoorschriften van 2021 willen wij u als klant erop
attenderen zo spoedig mogelijk uw gegevens te bevestigen.

Heeft u na 25-03-21 nog steeds niet bevestigd?
dan kunt u na de bovengenoemde datum tijdelijk niet meer inloggen.

************** ********* (Link)

ABN-AMRO

Valse e-mail