Bericht

ABN AMRO

Van: ABN-AMRO
Verzonden: donderdag 11 februari 2021 11:26
Aan: **********@**********
Onderwerp: Bericht

Geachte heer/mevrouw,

Bevestig optijd uw telefoonnummer, dit is nodig zodat wij weten dat u gegevens nog up to
date zijn. Wij willen u laten weten dat u nog tot 13-02-21 heeft om de bevestiging te
voltooien.

Na de bovengenoemde datum kunt u niet meer online inloggen.

Wilt u liever tijdens kantoor uren langs komen ? Bel dan met onze klantenservice om
een afspraak in te plannen.

***************(link)

ABN-AMRO

Valse e-mail