088 - 7867372

Bericht

Kamer van Koophandel

Van: noreply@kvk.nl
Verzonden: donderdag 9 november 2023 22:06
Aan:
Onderwerp: Bericht
Kamer van Koophandel

U moet zich opnieuw identificeren bij KvK

Elke ondernemer moet zich opnieuw identificeren. Dit is verplicht. Gelukkig gaat het eenvoudig, veilig en snel via onze website.
U kunt het proces doorlopen waar en wanneer u maar wilt. U hoeft niet langs te komen bij ons op kantoor. Na ontvangst van de e-mail heeft u 3 werkdagen de tijd om opnieuw te identificeren.

Identificeren

Doe je dit niet? Dan zal na deze periode uw KVK-nummer worden opgeschort.

Hoogachtend,
***
Personeelszaken

Valse e-mail