088 - 7867372

Bericht

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Verzonden: zondag 5 november 2023 23:44
Aan: *******@********
Onderwerp: Bericht
Kamer van Koophandel

U moet zich opnieuw identificeren bij KVK

Elke ondernemer moet zich opnieuw identificeren. Dit is verplicht.
Gelukkig gaat het eenvoudig, veilig en snel via onze website.
U kunt het proces doorlopen waar en wanneer u maar wilt. U hoeft
niet langs te komen bij ons op kantoor. Na ontvangst van de e-mail
heeft u 5 werkdagen de tijd om opnieuw te identificeren.

Identificeren (Link)

Doe je dit niet? Dan zal na deze periode uw KVK-nummer worden
opgeschort.

Hoogachtend,

*******
Directeur

Valse e-mail