Bericht

ABN AMRO

Van: ABN-AMRO
Aan: ********@*********
Datum: 9 februari 2021 om 20:20
Onderwerp: Bericht

Geachte heer/mevrouw,

Bij het bekijken van uw gegevens is gebleken dat u tot op
heden nog steeds uw telefoonnummer niet heeft bevestigd. Wij willen u
vragen dit optijd
te doen. Anders kunt u vanaf 15 februari 2021 niet meer inloggen om uw
bankzaken te regelen.

****** ********** (Link)

Met vriendelijke groet,

ABN-AMRO

Valse e-mail