088 - 7867372
Let op (4/5): Valse sms douanekosten Sinds 13:15 | 29 sep 2023

Bericht

e-Herkenning

Van: eHerkenning
Datum: 1 november 2023 om 00:28:56 CET
Aan: ************@************
Onderwerp: Bericht

Beste ondernemer,

Uit onze administratie is gebleken dat de bedrijfsgegevens
gekoppeld aan uw uw e-mailadres niet volledig zijn
ingediend.
Het is van belang voor instanties en gemeentes om uw
volledige gegevens bij ons op te vragen indien nodig.

Je hoeft tijdens deze procedure niet in te loggen, Wij vragen
u enkel alleen naar de actualiteit van uw bedrijfsgegevens.

Bedrijfsgegevens bijwerken (link)

Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk uw bedrijfsgegevens bij
te werken.

Hoogachtend,
***************
eHerkenning

Valse e-mail