088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms douanekosten Sinds 09:22 | 30 aug 2023

Bericht

Belastingdienst

Van: eHerkenning
Verzonden: woensdag 14 mei 2023 00:37
Aan: ****@*****
Onderwerp: Bericht

Geachte zakelijke ondernemer/bedrijfseigenaar,

Met ingang van 8 mei 2023 zullen alle overheids dienstverleners alleen
toegankelijk zijn met eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 4. Dit
betekent dat als uw bedrijf nog niet over eHerkenning
betrouwbaarheidsniveau 4 beschikt, u eenmalig en kostenloos een
aanvraag kunt indienen voor EH4.
Het is van groot belang dat u tijdig actie onderneemt, ook als u al
beschikt over een eHerkenning, om toegang te blijven houden tot de
overheidsinstanties die voor uw bedrijf van belang zijn. Vanaf 15 mei
worden automatisch administratiekosten van 29,95 EUR verrekend als
u geen aanvraag heeft ingediend.
Aanvraag indienen (Link)

We waarderen uw medewerking in deze kwestie en willen graag
benadrukken dat deze maatregel is genomen ter bevordering van de
veiligheid en betrouwbaarheid van de overheidsdiensten.

Valse e-mail