088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms douanekosten Sinds 09:22 | 30 aug 2023

Bericht

e-Herkenning

Van: eHerkenning
Datum: 9 juni 2023 om 00:12:02 CEST
Aan: *****@******
Onderwerp: Bericht
Antwoord aan: eHerkenning

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze handelsregister is gebleken dat de bedrijfsgegevens
aan dit e-mailadres onvolledig bij ons zijn ingediend.

Het is belangrijk en essentieel voor verschillende instanties
en gemeentes om uw volledige bedrijfsgegevens bij ons op te
kunnen vragen indien nodig.
Wij verzoeken u daar om zo spoedig mogelijk uw contactgegevens van uw
bedrijf bij te werken.

Gegevens bijwerken (Link)

Let op: Uw aanvraag dient voor 18 juni 2023 te zijn
ingediend. Vanaf 14 juni 2023 word automatisch
administratiekosten van 69,95 EUR verrekend als u geen
aanvraag heeft ingediend

Hoogachtend,

****
Algemeen Directeur

Valse e-mail