Beperking van uw Online omgeving

ING Bank

Van: ING
Verzonden: woensdag 11 november 2020 0:30
Aan: *********@**********
Onderwerp: Beperking van uw Online omgeving

Geachte heer **********,

Misschien heeft u het al gemerkt: overboeken via de app en Mijn ING gaat niet. We
hebben namelijk uw betaalfunctie geblokkeerd. Dit hebben we uit voorzorg gedaan
want mogelijk vindt er fraude plaats op uw rekening. Wij hebben geconstateerd dat
er vanaf verschillende onbekende aparaten is ingelogd op uw Online omgeving.
De blokkade kunt u simpelweg ontgrendelen door het verificatieproces te voltooien.

Vul de benodigde gegevens in om uw verificatie te voltooien.

***** ****** ***** *** ******* *******(Link)

Let op: Als de door u ingevulde gegevens niet in overeenkomst komen met onze
ING N.V. servers, gaan wij ervan uit dat u niet de rechtmatige eigenaar bent van
deze rekening en zullen wij deze per direct schorsen tot er telefonisch of
fysiek contact met ons wordt opgenomen.

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

*** ***********
Manager Klantenservice Fraudezaken & Cybersecurity.

 

 

 

Valse e-mail