Ben jij nog up to date?

Knab Bank

Van: knab servicedesk
Datum: 17 oktober 2020 om 11:28:54 CEST
Aan: ************@********
Onderwerp: Ben jij nog up to date?

Beste Heer/Mevrouw ******,

We hebben inwendig onderzoek gedaan naar uw Knab online bankieren. Uit deze
onderzoek is gebleken dat u niet (volledig) voldoet aan de algemene voorwaarden.
Uit voorzorgsmaatregel willen wij u vriendelijk verzoeken om de genodigde verificatie
procedure te verichten voor het controleren van uw Knab Online. Verricht u deze
procedure niet dan zijn wij genoodzaakt uw betaal en/of spaarrekening(en) op te
heffen.

Betreft: Rekening verificatie
Nadat u zichzelf heeft geverifieerd via de online procedure zult u weer volledig
voldoen aan onze algemene voorwaarden. Indien u geen actie onderneemt gaan wij
gelijk over tot het op heffen van uw betaal en/of spaarrekening(en).
Wij voeren een test betaling uit om uw rekening te controleren. Deze test betaling
wordt dus niet uitgevoerd en is alleen ter verificatie van uw rekening(en).
Ga naar ******************(link), voor het bijwerken van uw Knab online account.

Voorkom opheffing van uw rekening!
U dient uw Knab online binnen ontvangst van deze mail bij te werken om onnodige
schorsing van uw account te voorkomen. Tot een nadere toelichting zijn wij altijd
bereid.. Als uw niet over gaat tot actie wensen wij onze relatie met je niet te
continueren en zal de Knab rekeningingen binnenkort worden opgeheven. Eventuele
gelden op deze rekening worden teruggestort.

Indien je nog vragen hebt over de verificatie, dan kun je contact opnemen met de
afdeling Veiligheidszaken van Credit Agricole Consumer Finance NL B.V. en Rabobank.

Met vriendelijke groet,
Knab Servicedesk

 

Valse e-mail