Let op: Engelstalig telefoontje namens National Police/Dutch Supreme Court Sinds 13:00 21 sep 2021

Belastingteruggave

DigiD

Van: DigiD
Datum: 29-06-21 13:53 (GMT+01:00)
Aan: *********************@******************
Onderwerp: Belastingteruggave

Geachte Heer/Mevrouw,

U krijgt nog een teruggave van de belastingdienst.

U ontvangt nog: €980,60 euro.

Verifieer eerst uw gegevens om uw teruggave te ontvangen op de
juiste rekening. Uw teruggave kan alleen op uw rekening worden
bijgeschreven nadat de verificatie is voltooid.

Gelieve dit verzoek in te vullen voor 05-07-2021. De aanvraag zal
binnen 14 werkdagen worden verwerkt.

Rekeningnummer verifiëren

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en van
dienst te zijn geweest.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

DigiD

*** *******************
Hoofd Klantcommunicatie

Valse e-mail