Belastingteruggave

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Datum: 25-10-22 02:15 (GMT+01:00)
Aan: **********@*********
Onderwerp: Belastingteruggave

MijnOverheid

Geachte,

Bij een controle omtrent uw aangifte hebben wij kunnen zien dat u in aanmerking komt
voor een belastingteruggave. Ga naar MijnOverheid (Link) voor uw aanvraag.

Met vriendelijke groet,
MijnOverheid

Valse e-mail