Belastingteruggave 2020

Belastingdienst

Belastingteruggave 2020
Geachte heer/mevrouw
Na de laatste jaarlijkse berekening van uw fiscale activiteit, hebben wij
vastgesteld dat u in aanmerking komt voor een terugbetaling van belastingen.
U ontvangt 1.098,50 euro.
Klik op “MijnDigiD” om uw belastingteruggaaf verzoek te valideren. Uw fiscale terugbetaling wordt aan uw bankrekening te zijner tijd toegevoegd. Gelieve dit verzoek in te vullen voor 25-05-2020. De aanvraag zal binnen 14 werkdagen worden verwerkt.
– Ga naar MijnDigiD om uw aanvraag in te dienen.
Let op: Een terugbetaling kan worden uitgesteld om verschillende
redenen, zoals het indienen van ongeldige gegevens of het toepassen na deadline.
Hoogachtend,
Justis
Ministerie van Justitie

Valse e-mail