Belastingteruggave 2020, verifieer uw gegevens

Mijn Overheid

From:Mijn Overheid
Sent: Thursday, April 29, 2021 2:42 AM
To: ***********@**********
Subject: Belastingteruggave 2020, verifieer uw gegevens

MijnOverheid

Geachte meneer/mevrouw,
Bij een controle omtrent uw aangifte hebben wij kunnen zien dat u in aanmerking komt
voor een belastingteruggave.

U zult een teruggave ontvangen van: €1161,51.

Verifieer vooraf uw gegevens en bankwezen om uwteruggave te ontvangen. Uw
teruggave kan alleen op uw rekening worden bijgeschreven nadat de verificatie is
voldaan. Dit zal een reeks willekeurige bankopdrachten vereisen.

**********************(link)

Uw aanvraag zal binnen 2 werkdagen worden verwerkt.
Er is een nieuw bericht in uw Berichtenbox op MijnOverheid. Ga naar MijnOverheid om dit
te lezen.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Valse e-mail