Belastingteruggave : *************@*********

DigiD

Van: DigiD
Verzonden: vrijdag 13 augustus 2021 12:00
Aan: ****************@***************
Onderwerp: Belastingteruggave : *************@*********

*****************@*************

U krijgt nog een teruggave van de belastingdienst.

U ontvangt nog: €800,60 euro.

Verifieer eerst uw gegevens om uw teruggave te ontvangen op
de juiste rekening. Uw teruggave kan alleen op uw rekening
worden bijgeschreven nadat de verificatie is voltooid.

Gelieve dit verzoek in te vullen voor 14-08-2021. De aanvraag
zal binnen 14 werkdagen worden verwerkt.

Rekeningnummer verifiëren

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
en van dienst te zijn geweest.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

DigiD

**********************
Hoofd Klantcommunicatie

Valse e-mail