Belastingsamenwerking

Mijn Overheid

Van: mijnOverheid
Datum: 22 maart 2023 om 09:43:31 CET
Aan: *******@********
Onderwerp: Belastingsamenwerking

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

U heeft een nieuw bericht (Link) van Belastingsamenwerking Gemeenten
en Waterschappen. Open uw bericht en lees het op tijd.
Mogelijk moet u naar aanleiding van dit bericht actie ondernemen.

Technisch onderhoud
Het is vanwege een technisch storing niet mogelijk om uw
bericht te bekijken. Bekijk het bericht daarom direct via
uw webbrowser.

Valse e-mail