Belastingdienst Aanmaning

Belastingdienst

Van: belastingdienst
Datum: 29 januari 2021 om 11:43:41 CET
Aan:*******@**********
Onderwerp: Belastingdienst Aanmaning
Antwoord aan:

Kenmerk 7382*****

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat de betalingstermijn
van de onderstaande factuur ruimschoots verstreken. En het
bedrag nog steeds niet is voldaan.

Wij hebben u meerdere malen per brief verzocht om de
betaling te voldoen, het openstaande bedrag is tot op heden
niet op de rekening van het Centraal Justitieel Incassobureau
(CJIB) bijgeschreven.

Wij verzoeken u om de betaling per direct te voldoen

U kunt persoonlijk bij het BKR inzage krijgen over de
informatie die het BKR over u heeft ontvangen. Wij zullen uw
bank opdracht geven om beslag te leggen op uw rekening
vanaf Vrijdag 29-01-2021 tot het volledige bedrag is voldaan.
Dit houdt in dat u geen toegang heeft tot uw rekening en
geld.

klik de knop onderstaande om het bedrag te voldoen :

**** **** ** ** ******** (Link)

Als de bovenstaande knop niet werkt:
https://****-
************/*********/********** (Link)

Niet betalen?

Wij zijn dan genoodzaakt beslag te leggen op uw rekening.

Bent u het niet eens met de beschikking? Dan kunt u na
betaling in hoger beroep gaan bij de Officier van Justitie van
het Parool Centrale Verwerking Openbaar Ministirie (Parket
CVOM).

Betaalt u de aanslag in delen? Dan krijgt u binnen 10
werkdagen na elke deelbetaling een bericht met het
afgeboekte bedrag en een nieuwe acceptgiro. We vragen
altijd eerst of u gebruik wilt maken van automatische incasso.

Met vriendelijke groet,

De minister van Financiën en Binnenlandse Zaken, namens deze,

Directeur Koninkrijkrelaties

Valse e-mail