Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

Belastingdienst.

Belastingdienst

Van: noreply
Verzonden: woensdag 23 maart 2022 12:32
Aan: ********@*********
Onderwerp: Belastingdienst.

Geachte Heer/Mevrouw,

Uw openstaande schuld met kenmerk: Y9726B is na meerdere herinneringen niet
voldaan. Op Maandag 28 maart 2022 om 15:30 zal de gerechtsdeurwaarder overgaan
tot conservatoir beslag op uw inboedel.

U kunt de beslagprocedure voorkomen door direct het gehele bedrag van €54,52 te
voldoen via IDeal.

Be***** (Link)

Met vriendelijke groet,

Belastingdienst,

******* ********
Manager Persoonsgericht Innen

Valse e-mail