Belasting

Belastingdienst

Onderwerp: Belasting
Datum: Sun, 5 Apr 2020 21:11:46 +0200
Van: Belastingdienst
Antwoord-naar:
Aan: **********@*********

Geachte heer/mevrouw,

Uw openstaande schuld met kenmerk ********** is na meerdere
herinneringen nog niet voldaan. Op 9 april 2020 zal de
gerechtsdeurwaarder overgaan tot executoriaal beslaglegging.
U kunt beslaglegging voorkomen door het gehele bedrag direct te voldoen.

Via onderstaande knop kunt u het openstaande bedrag direct voldoen
met iDeal.

********* ********** *******

Let op : bij executoriaal beslaglegging wordt de hoofdsom verhoogd
met proceskosten en de wettelijke rente.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
Belastingdienst

 

Valse e-mail