Belasting teruggave

Belastingdienst

Belasting teruggave 2020

Geachte heer/mevrouw,
Na de jaarlijkse berekening van uw laatste aangifte hebben wij vastgesteld dat u in aanmerking komt voor een terugbetaling.
U ontvangt € 1297,50 euro.
Controleer en verifieer uw iban-rekeningnummer om uw belasting teruggave te ontvangen op de juiste rekeningnummer. Uw fiscale terugbetaling wordt/kan alleen op uw bankrekening worden bijgeschreven als deze op uw naam staat.
Wij vragen u dit verzoek in te vullen voor 25-06-2020. De aanvraag zal binnen 14 werkdagen worden verwerkt.
Belasting teruggave ontvangen

Valse e-mail