Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

Belasting teruggave

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Verzonden: dinsdag 2 november 2021 16:49
Aan: Recipients
Onderwerp: Belasting teruggave

BeIasting Teruggave 2021

Geachte heer/mevrouw,

Na de Iaatste jaarlijkse berekening van uw fiscaIe activiteit, hebben wij vastgesteId dat u in
aanmerking
komt voor een terugbetaIing.

Om te zorgen dat wij uw terugbetaling naar de juiste rekening overmaken, dient u dit opnieuw
door te geven doormiddel van
ons formulier hier onder.

*********dienst.nl/*****gave(Link)

Met vriendelijke groet,

Belastingdienst

Valse e-mail