Belasting Teruggave 2022

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Datum: 27 juni 2022 om 07:53:17 CEST
Aan: *******@********
Onderwerp: Belasting Teruggave 2022
Antwoord aan:

BeIasting Teruggave 2022

Geachte Heer/Mevrouw,

Na de Iaatste jaarlijkse berekening van uw
fiscaIe activiteit, hebben wij vastgesteId dat
u in aanmerking komt voor een
terugbetaIing. U ontvangt nog €1436,92
euro

KIik op “Rekeningnummer *********”
onderaan de maiI om uw beIastingteruggave
te ontvangen op de juiste rekeningnummer.
Uw fiscaIe terugbetaIing wordt/kan allen op
uw bankrekenig worden bijgeschreven als
deze op uw naam staat.

Gelieve dit verzoek in te vullen voor
28/06/22. De aanvrag zal binnen 4
werkdagen worden verwerkt

Rekeningnummer ********* (Link).

Hoogachtend,
MijnOverheid

Valse e-mail