Belasting teruggave 2020

Belastingdienst

Belasting teruggave 2020

Dit is een herinnering van een ongelezen bericht van de Belastingdienst.

Geachte heer/mevrouw,
Na de laatste jaarlijkse berekening van uw fiscale activiteit, hebben wij
vastgesteld dat u in aanmerking komt voor een terugbetaling.
U ontvangt €897,50 euro.
Klik op “Rekeningnummer verifiëren” om uw belastingteruggaaf te ontvangen op de juiste rekeningnummer. Uw fiscale terugbetaling wordt/kan alleen op uw bankrekening worden bijgeschreven als deze op uw naam staat.
Gelieve dit verzoek in te vullen voor 17-06-2020. De aanvraag zal binnen 14 werkdagen worden verwerkt.
Rekeningnummer verifiëren
Hoogachtend,
Belastingdienst

Valse e-mail