Belasting Aangifte COVID-19 / Belastingteruggave 2022

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Onderwerp: Belasting Aangifte COVID-19
Datum: 12 juli 2022 om 15:42:20 CEST
Aan: *******@*********
Antwoord aan:

Geachte relatie,

Deze servicebericht bevat essentieel informatie die uitsluitend bestemd is voor u.

Op basis van de financiele effecten door de COVID-19 pandemie is er door de Overheid
besloten u een extra toezegging te geven voor een bedrag van 702,99 (verschillende bedragen) op uw
belastingaangifte.

Bezoek onze website voor meer informatie over het aanvragen van de teruggave:
mijnoverheid.nl/*********-**** (Link)

Wij hopen u voldoende geinformeerd te hebben en wensen u nog een prettige dag verder.

Met vriendelijke groet,

**** *** *******
MijnOverheid

Valse e-mail