Belasting

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Verzonden: vrijdag 27 november 2020 03:56
Aan: *********@*********
Onderwerp: Belasting

Geachte heer/mevrouw,

Na meerdere herinneringen is uw openstaande schuld niet
voldaan. Wij verzoeken u dringend het openstaande bedrag
direct te voldoen. Indien het openstaande bedrag niet is
voldaan voor 28 november 2020, gaan wij over tot
beslaglegging.

Via onderstaande knop kunt u het bedrag voldoen met
iDeal.

******* ******* (Link)

Let op : bij executoriaal beslaglegging wordt de hoofdsom
verhoogd met proceskosten en de wettelijke rente
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben
geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
Belastingdienst

Valse e-mail