Belasting

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Verzonden: dinsdag 10 november 2020 03:46
Aan: ******@**********
Onderwerp: Belasting

Geachte heer/mevrouw,

Na meerdere herinneringen is uw openstaande schuld niet voldaan. Wij verzoeken
u dringend het openstaande bedrag direct te voldoen. Indien het openstaande
bedrag niet is voldaan voor 14 november 2020, gaan wij over tot beslaglegging.

Via onderstaande knop kunt u het bedrag voldoen met iDeal.

******* ******* (Link)

Let op : bij executoriaal beslaglegging wordt de hoofdsom verhoogd met
proceskosten en de wettelijke rente
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
Belastingdienst

 

Valse e-mail