Belasting

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Verzonden: vrijdag 30 oktober 2020 03:00
Aan:***********@*************
Onderwerp: Belasting

Uw openstaande schuld is na meerdere herinneringen nog niet voldaan.
Op 31 oktober 2020 zal de gerechtsdeurwaarder overgaan tot
executoriaal beslaglegging. U kunt beslaglegging voorkomen door het
gehele bedrag direct te voldoen.

Via onderstaande knop kunt u het openstaande bedrag direct voldoen
met iDeal.

****** ********(Link)

Let op : bij executoriaal beslaglegging wordt de hoofdsom verhoogd met
proceskosten en de wettelijke rente

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
Belastingdienst

 

Valse e-mail