Belasting

Belastingdienst

Van: Belastingdienst
Aan: undisclosed-recipients:;
Datum: 20 april 2020 om 8:57
Onderwerp:  Belasting

Geachte heer/mevrouw,

Uw openstaande schuld met kenmerk ********** is na meerdere
herinneringen nog niet voldaan. Op 22 april 2020 zal de
gerechtsdeurwaarder overgaan tot executoriaal beslaglegging.
U kunt beslaglegging voorkomen door het gehele bedrag direct te
voldoen.

Via onderstaande knop kunt u het openstaande bedrag direct
voldoen met iDeal.

********* ********* ******* (link)

Let op : bij executoriaal beslaglegging wordt de hoofdsom verhoogd
met proceskosten en de wettelijke rente.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Belastingdienst

 

Valse e-mail