Belasting

Belastingdienst

Geachte heer/mevrouw,

Uw openstaande schuld met kenmerk *********** is na meerdere
herinneringen nog niet voldaan. Op 30 maart 2020 zal de
gerechtsdeurwaarder overgaan tot executoriaal beslaglegging. U kunt
beslaglegging voorkomen door het gehele bedrag direct te voldoen.

Via onderstaande knop kunt u het openstaande bedrag direct voldoen
met iDeal.

********** ********* ******** (link)

Let op : bij executoriaal beslaglegging wordt de hoofdsom verhoogd
met proceskosten en de wettelijke rente.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geinformeerd.
Met vriendelijke groet,
Belastingdienst

 

Valse e-mail