Belangrijke verandering betaalpakket

Rabobank

Van: Rabobank
Datum: 5 januari 2021 om 05:49:04 CET
Aan: ********@*********
Onderwerp: Belangrijke verandering betaalpakket
Antwoord aan:

05/01/2021

Geachte heer/mevrouw ,

De voorwaarden en tarieven van uw Vergoedingenstaat is gewijzigd.
De tarieven zijn met 1,3% gestegen. Een kostenoverzicht betreft de
periodieke kosten staat voor uw klaar in uw internetbankieren. Omdat
de tariefvoorwaarden veranderd zijn hebben wij hierover
vanzelfsprekend van u als klant uw akkoord nodig.
Ga naar ******************/********/********(Link)   om uw online akkoord
te geven. Heeft u meerdere Betaalrekeningen bij ons of bent u
gewisseld van betaalpakket ? Dan ontvangt u meerdere
Vergoedingenstaten, één voor elke rekening.

Let op: Indien wij uw akkoord niet binnen 48 uur hebben ontvangen
zijn wij genoodzaakt uw rekening tijdelijk buiten gebruik te stellen tot
nadere correspondentie.

Waarom een Vergoedingenstaat?
De Vergoedingenstaat geeft u een overzicht van de vergoedingen die
u heeft betaald als klant voor uw betaalpakket. U vind er bijvoorbeeld
wat de kosten zijn van uw betaalpakket of de betaalde rente. Wij zijn
vanaf heden wettelijk verplicht u jaarlijks een Vergoedingenstaat te
sturen, ook als u geen kosten heeft gemaakt. Hierdoor zijn de
voorwaarden veranderd en met dat als reden sturen wij u dit bericht.

Met vriendelijke groet,

Rabobank Nederland

Valse e-mail