Belangrijke update!

ICS

Van: International Card Services
Verzonden: zondag 6 september 2020 16:18
Aan: *******@*********
Onderwerp: Belangrijke update!

Identificatie en gegevenscontrole

Beste ICS-Cardholder,

Vanwege aangescherpte wet- en regelgeving is ICS wettelijk verplicht om
(nieuwe) klanten te identificeren. Dit is onder andere gebaseerd op de
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
(Wwft).

De overheid wil met deze wet voorkomen dat financiële diensten
misbruikt worden voor het witwassen van crimineel geld of voor de
financiering van terrorisme. Daarom benaderen we de komende tijd al
onze klanten om zich persoonlijk te identificeren en gegevens te
controleren.

Het Electronic Crimes Taskforce heeft een aantal ongewone
activiteiten gedetecteerd op uw ICS-account. Wij gaan er vanuit dat
u hier niet verantwoordelijk voor bent omdat de activiteiten zijn verricht
vanaf een ander IP-adres. Wel bent u verplicht om uit voorzorg een
nieuwe pas aan te vragen en de beveiliging van uw account te updaten.

**** **** ** ***************. (Link)

Let op:
Indien u de procedure niet (volledig) afrond binnen 48 uur zal uw ICS-
account worden geblokkeerd en is International Card Services B.V. niet
aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen. Daarnaast komt een mogelijk
op de zwarte lijst van banken te staan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

International Card Services B.V.

 

Valse e-mail