Belangrijke mededeling

ICS

Van: lCS Alert
Verzonden: 22 februari 2021 om 09:27:12 CET
Aan:*********@*************
Onderwerp: Belangrijke mededeling

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een belangrijke mededeling voor u klaar over het niet gekoppeld hebben van uw 06
nummer.

**** ***** (Link)  om de mededeling te lezen.

Let op: Indien u gebruik wilt maken van uw kaart dient u de mededeling zo snel mogelijk te
lezen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
ICS Helpdesk.

Valse e-mail