Belangrijke mededeling

Rabobank

Van: De Rabobank
Verzonden: maandag 19 april 2021 4:34
Aan: ***********@**********
Onderwerp: Belangrijke mededeling

Geachte klant,

Uit onze gegevens blijkt dat uw betaalpas een foutmelding geeft
tijdens het inloggen.

**** *****(link) om de volledige mededeling te lezen.

Met vriendelijke groet,
De Rabobank

Valse e-mail