Belangrijke Mededeling

Mijn Overheid

Van: Info Bericht
Datum: 31 maart 2021 om 07:37:57 CEST
Aan: ********@********
Onderwerp:  Belangrijke Mededeling

Geachte heer/ mevrouw,

Bij controle omtrent uw belasting-aangifte hebben wij geconstateerd dat u in
aanmerking komt voor een terugbetaling. De teruggave van het ’te veel
betaalde belastinggelden’ kunt u terug vinden in uw Berichtenbox.

Dit is een belangrijk bericht en u wordt verzocht zo spoedig mogelijk uw
teruggave te controleren.

Bekijk dit bericht nu in uw Berichtenbox

Met vriendelijke groet,
MijnOverheid

                                             ******* ******** (Link)
                                      Bezoek je berichtenbox door **** ** *******(Link) 

Valse e-mail