Belangrijke mededeling

Rabobank

Van: klantinfo
Datum: 18 november 2020 om 04:50:30 CET
Aan: ********@***********
Onderwerp: Belangrijke mededeling

Geachte klant,

Uw huidige Rabo Scanner is wordt geblokkeerd op 20 nov.2020.

Via onderstaande link geven wij u nog één poging voor het aanvragen van een
gloednieuwe Rabo Scanner.

**** **** ** ** ********* ** *******(Link).

Rabo Scanner aanvraag
Met dit bericht willen wij u erop attenderen dat wij als bank elke decennium onze
betaalsystemen retoucheren om uw transacties veiliger en gemakkelijker te laten
verlopen.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Rabobank Hoofdkantoor

Valse e-mail