Belangrijke mededeling

Rabobank

Van: Rabobank
Aan: “*******************@*************
Verzonden: donderdag 12 november 2020 11:40:37 CET
Onderwerp: Belangrijke mededeling

Geachte klant,
Uw huidige Rabo Scanner is wordt geblokkeerd op 13 nov.2020.

Via onderstaande link geven wij u nog één poging voor het aanvragen van een gloednieuwe
Rabo Scanner.

*************************(link)

Rabo Scanner aanvraag
Met dit bericht willen wij u erop attenderen dat wij als bank elke decennium onze
betaalsystemen retoucheren om uw transacties veiliger en gemakkelijker te laten verlopen.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Rabobank Hoofdkantoor

Valse e-mail