088 - 7867372

Belangrijke mededeling

e-Herkenning

Van: “eHerkennling.nl”
Datum: 11 september 2023 om 01:03:32 CEST
Aan: *******@********
Onderwerp: Belangrijke mededeling
Antwoord aan: “eHerkennling.nl”

e Herkenning

Geachte zakelijke klant,

Wegens onze nieuwe veiligheidsoverwegingen zijn al onze klanten
verplicht hun meest recente (contact-)gegevens bij te werken in
ons klantensysteem.

Je hoeft tijdens deze procedure niet in te loggen, Wij vragen u enkel
alleen naar de actualiteit van uw gegevens.

Gegevens bijwerken (Link)

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Met vriendelijke groet,
eHerkenning

Valse e-mail