Belangrijke mededeling

Rabobank

Van: Rabobank
Verzonden: vrijdag 31 maart 2023 00:40
Aan: ******@********
Onderwerp: Belangrijke mededeling

Geachte klant,

Uit onderzoek hebben wij kunnen constateren dat de contactgegevens
gekoppeld aan uw emailadres tot op heden nog geen gebruikt maakt
van de nieuwe tevens beter beveiligde Rabo scanner die de Rabobank
momenteel verstrekt aan haar klanten.

Wij willen u als klant erop attenderen te allen tijde up to date te zijn
betreft de nodige actuele bankzaken. Wij verzoeken u om zo spoedig
mogelijk over te stappen naar het betaalgemak van onze nieuwe Rabo
scanner.

Ga naar Hier (Link) voor het update van uw oude Rabo scanner.

Met vriendelijke groet,

Rabobank Nederland

Valse e-mail